Veliki interes polaznika zabilježila je kreativna radionica iz ciklusa KreARTivni kantun, održana prošle srijede, 24. listopada, u prostorijama opatijske udruge Kulturni front. Ovog puta polaznici su izrađivali mandale različitim tehnikama te ih koristili za introspekciju i osobni razvoj. Organizatori su iznimno zadovoljni odazivom polaznika i ponosni na njihove uratke – svaka od izrađenih mandala je posebna i drugačija – kao što su bile i polaznice radionice.

Pojasnili su da mandala na sanskrtu znači krug, a neki riječ mandala prevode i kao čarobni krug ili sveti krug. Tijekom povijesti možemo ih uočiti u kulturama različitih naroda (Tibetanci, Azteci, Navaho Indijanci ltd.), a  samu formu mandale možemo pronaći u prirodi svuda oko nas (npr. pahuljice snijega, cvijeće, paukova mreža). Carl Jung je mandale koristio kao moćnu tehniku u dijagnostici svojih klijenata na psihoterapiji, ali i kao tehniku svojevrsne integracije, iscjeljenja i povratka samima sebi, te pronalaska harmonije sa svijetom koji nas okružuje.

Izrađujući mandale pomažemo sami sebi da osluhnemo svoj unutarnji glas i ponovno se pronađemo, te postignemo ravnotežu sa svijetom/univerzumom oko nas, na način da osluškujemo svoje misli i osjećaje tijekom izrade mandale, te ih povežemo u cjelinu nakon što promotrimo gotovu mandalu, a što su nakon što su dobili upute mogli isprobati i sami polaznici radionice. Mandale koje izrađujemo predstavljaju sliku nas u ovom trenutku, sve naše misli i osjećaje koji su trenutno svjesni ili neosvješteni.

Ovo je bila peta radionica iz ciklusa kreativnih radionica pod nazivom KreARTivni kantun kojeg organizira udruga Kulturni front, a vodila ju je članica udruge, TajanaTopo Kero, dipl. soc. radnica, koja iza  sebe ima petnaestogodignje iskustvo pomažućeg rada s pojedincima, obiteljima i grupama. U radu često koristi kreativne ekspresivne tehnike, pri čemu joj pomaže i dodatna četverogodišnja edukacija iz integralne gestalt psihoterapije i edukativne radionice art terapije koje je pohađala.