Kako je najavljeno na samoj Edukaciji o usklađivanju statuta udruga sa Zakonom o udrugama, objavljujemo prezentaciju s edukacije i dodatne materijale (sam Zakon o udrugama, relevantne brojeve Narodnih novina, pravilnik o nomenklaturi sportova, pravilnik o vođenju registra udruga.

 

Nacionalna klasifikacija djelatnosti NN 58_07

Nomenklatura sportova 2015

Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodenja registra udruga

STATUT

vodic-za-osnivanje-udruge-i-uskladjivanje-s-novim-propisima

Zakon o udrugama

 

U nastavku objavljujemo i pet primjeraka statuta različitih udruga (sportskih, kulturnih, udruga mladih) koje su već uskladile svoje statute sa novim Zakonom, te koji mogu poslužiti kao ogledni primjerci).

UFEA – statut

RAK – statut

KK – statut

FRANAK – statut