Udruga “Kulturni front”, u suradnji sa Savjetom mladih Grada Opatije, organizira kraću edukaciju o nužnim promjenama statuta udruga i njihovom usklađivanju u skladu sa smjernicama Zakona o udrugama. Naime, novim su Zakonom o udrugama propisane (do sada uglavnom izostavljene) stavke koje se trebaju nalaziti u statutima udruga, te je kao krajnji rok za usklađenje određen 30. rujan 2015. godine. Udruge i druge organizacije koje svoje statute ne usklade s zadanim smjernicama brisati će se iz registra udruga, te se neće moći prijavljivati na većinu natječaja koje organiziraju tijela državne uprave ili lokalne uprave i samouprave (natječaji ministarstava, županija, gradova i općina).zakonoudrugama

Iako proces usklađivanja statuta sa odredbama Zakona o udrugama nije težak, za sve koji žele stručnu pomoć i savjete donosimo radionicu na kojoj ćemo prezentirali osnovne novine koje donosi nova formulacija zakona, te dati preporuke kako izmjeniti statute da bi bili u skladu s Zakonom o udrugama. Edukaciju će voditi Branka Antić, dipl.iur, mentor i pravni savjetnik u sklopu STARTUP inkubatora Rijeka.

Kratku edukaciju organiziramo u subotu, 12. rujna u od 10.00 do 13.00 sati (tako da ostaje 18 dana da se sazove skupština ili sastanak glavnog odbora udruge, i da se statut na vrijeme uskladi sa Zakonom) u KD Zora u Opatiji. Sve zainteresirane udruge i pojedince molimo da nam se jave na e-mail icerovac@ffri.hr kako bi mogli pripremiti prostor i dovoljan broj materijala.