Datum: 14. svibanj 2015. (četvrtak) s početkom u 19.00 sati

Lokacija: Kavana Hotela Continental, Opatija

Panelisti: prof. dr.sc. Vlado Jukić i prof. dr.sc. Velinka Grozdanić

Rasprava o (ljudskim, građanskim, ekonomskim i političkim) pravima duševnih bolesnika izrazito je aktualna u zadnjih nekoliko godina, kada su diskusije u javnosti i među stručnjacima pratile i odgovarajuće zakonske promjene. Odgovori na brojna pitanja su, međutim, i dalje ostali kontroverzni, te se u medijima često nailazi na članke koji kritiziraju neku zakonsku odredbu ili liječničku praksu. Trebaju li i do koje razine duševni bolesnici imati politička (primjerice, pravo da biraju političke predstavnike i da sami budu birani) i ekonomska (da raspolažu vlastitom ili tuđom imovinom) prava, te u kojim je uvjetima opravdano prisilno psihijatrijsko liječenje duševnih bolesnika, samo su neka od aktualnih pitanja čiji odgovori nisu u potpunosti sigurni.

Kako bi se što više približili ispravnim odgovorima na ova pitanja u raspravi će nam pomoći novi panelisti: prof. dr.sc. Vlado Jukić sa Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu, također i ravnatelj Klinike za psihijatriju “Vrapče”, te prof. dr.sc. Velinka Grozdanić, predstojnica Katedre za kazneno pravo pri Pravnom fakultetu u Rijeci, stalna vanjska znanstvena savjetnica Ustavnog suda Republike Hrvatske. Bitno je istaknuti i kako su naši panelisti bili članovi radne skupine za izradu promjena u zakonima koji se tiču duševnih bolesnika, te su vodeći hrvatski eksperti u ovom području.

Organizatori panel-diskusije, Udruga “Kulturni front” i Milenij hoteli Opatija, pozivaju sve zainteresirane da nam se pridruže u ugodnim raspravama u četvrtak, 14.5. u 19 sati u kavani Hotela Continental, i uz čaj ili kavu (ili neke više osvježavajuće napitke, budući da nam se približava ljeto) provedu ranu proljetnu večer.