Drugo ovogodišnje predavanje u sklopu projekta Opatija Coffeehouse Debates održano je ove srijede (20. ožujka) u prostorima Udruge “Kulturni front” u Opatiji. Predavanja mladih znanstvenika jedan su od  četiri skupa aktivnosti koje obilježavaju ovaj projekt, a kroz njih se naglasak stavlja na mlade istraživače (najčešće doktorande i poslijedoktorande) koji djeluju na Sveučilištu u Rijeci, s ciljem popularizacije njihova rada, ali i povezivanja znanstvene i lokalne zajednice.

Zainteresirani su slušatelji tako ove srijede mogli poslušati zanimljivo izlaganje dr.sc. Lorene Dadić koja radi kao poslijedoktorandicana Katedri za kvalitetu i kontroling na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, a 2018. je godine obranila doktorski rad pod nazivom “Turizam kao izvor financiranja udruga u turističkim destinacijama”. Istražuje menadžment neprofitnih organizacija te mogućnosti financiranja udruga kroz aktivnosti povezane s turizmom, a o ovim je temama održala i predavanje u sklopu projekta Opatija Coffeehouse Debates.

54349972_1688547341248406_2757171925162655744_o_1688547327915074

Lorena Dadić

Dadić je istaknula kako udruge u Hrvatskoj predstavljaju dominantan oblik neprofitnih organizacija, ali i kako su (u Hrvatskoj) sredstva od ministarstava te iz proračuna jedinica lokalne samouprave dominantni izvori financiranja udruga. Ovisnost o sredstvima iz javnog sektora predstavlja problem uzevši u obzir trend smanjenja javnih sredstava za djelovanje udruga, zbog čega Dadić prilike za nove izvore financiranja udruga vidi u stvaranju proizvoda i usluga namijenjenih turistima, čime se pokreće samofinanciranje udruga. Istaknula je kako utjecaj udruga na turizam može biti izravan (poput organizacije festivala ili tečajeva, ili pak proizvodnje suvenira ili autohtonih proizvoda) i neizravan (poput održavanja čistoće okoliša ili revitalizacije zapuštenih područja), a u oba slučaja udruge mogu značajno doprinijeti razvoju turističke destinacije i unapređenju njezine turističke ponude. Ovdje se ističe i velika važnost turističkih zajednica koje mogu potaknuti ili podržati udruge da se počnu (ili nastave) baviti turističkim djelatnostima, pogotovo onim indirektnim kod kojih udruge nemaju izravnu korist od turizma (ali ipak obogaćuju vrijednost turističke destinacije, poput akcija čišćenja mora  i sl.).

Tridesetak zainteresiranih slušatelja s zanimanjem je pratilo i rezultate istraživanja koje je Dadić provela na 150 udruga u četiri glavne turističke destinacije Hrvatske (Dubrovnik, Poreč, Rovinj, Medulin) u prvoj polovici 2018. godine. Istraživanje je pokazalo da se, čak i u ovim turističkim najaktivnijim destinacijama, udruge oslanjaju prvenstveno na financiranje iz javnih sredstava, dok samofinanciranje (prodaja vlastitih proizvoda i usluga) čini jedva nešto više od petine prihoda udruga u ovim područjima. Istraživanje je pokazalo kako aktivnosti kojima se direktno utječe na turizam u najvećoj mjeri provode udruge iz područja kulture i umjetnosti, sporta i održivog razvoja, dok one kojima se indirektno utječe na turizam u najvećoj mjeri provode udruge iz područja sporta, zaštite okoliša i prirode i održivog razvoja.

Nakon kvalitetnog predavanja i predstavljanja razultata istraživanja uslijedila je duga rasprava s brojnim zanimljivim pitanjima i komentarima, a govorilo se i o brojnim primjerima dobre i loše prakse, te o usporedbi financiranja udruga u inozemstvu i u Hrvatskoj. Organizatori iz Udruge “Kulturni front”, Filozofskog fakulteta u Rijeci i Amadria park hotela izrazili su veliko zadovoljstvo napretkom projekta i interesom sudionika, te najavili nove aktivnosti koje nas čekaju prije ljetne stanke.

*Izvještaj preuzet sa službene stranice projekta “Opatija Coffeehouse Debates”